Beiratkozási Feltételek

Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör

I. A foglalkozásokat üzemelteti:

Merk Attila Csaba egyéni vállalkozó
Sakkedző, Developement Instructor
Adószám: 79179656-1-36

vagy

Inges Zénó egyéni vállalkozó
Sakkedző, National Instructor
Adószám: 58662179-1-36

II. Foglalkozás típusa:

Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése, ideje, helye:

Heti 1*30 perc.
A foglalkozás ideje és helye az intézményben meghirdetett szórólapon és/vagy plakáton kerül ismertetésre.
Az első foglalkozás időpontjáról és a tanfolyam hosszáról az óvodában kapnak felvilágosítást (plakát, szórólap, szülői értekezlet).
Őszi, téli, tavaszi szünidőben (az iskolai tanév rendje szerint) és munkaszüneti napokon a szakkör nem üzemel.
Őszi szünet: 2023. október 27 – 2023. november 6.
Téli szünet: 2023. december 20 – 2023. január 8.
Tavaszi szünet: 2024. március 28 – 2023. április 8.
Egy hónapban rendelkezésre álló foglalkozások száma: 3-5.
A szakköri foglalkozások legkésőbb 2023. május 31-ig üzemelnek.

IV. Foglalkozás alapdíja:

6.000 Ft/fő/hó
A térítési díj átalánydíj. A kiszámlázott ár meghatározásakor a 2 alkalmas hónapokat 0,5 hónapnak, a 3-5 alkalmas hónapokat 1 hónapnak számoljuk.
A gyermek hiányzása, távolmaradása, betegsége, karanténba kerülése esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani, továbbá a hiányzás jóváírása, pótlása sem lehetséges.

V. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően.

Átutalással történik. Az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. Az átalánydíj befizetése előzetesen esedékes. A díjfizetés határideje a tárgyhó 12. napja. Késedelmes fizetés felszólítást vonhat maga után. A nem teljesítés kizárást vonhat maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván. 

VI. Lemondás

Minden megkezdett hónap díjköteles, lemondás kizárólag e-mailben lehetséges, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig. Megkezdett hónap lemondására nincs lehetőség.

VII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a tanóra időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások után gyermekfelügyelet nem üzemel. A sakkoktató a gyermekeket a csoportszobákban gyűjti össze és a foglalkozások végeztével oda viszi őket vissza vagy 16 óra utáni foglalkozások esetén a szülőknek adja át. A foglalkozások üzemeltetője a gyerekek átvételétől átadásáig vállal felelősséget a gyermekekért.
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az oktató ideiglenes hiányzása esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, vagy pótfoglalkozást hirdessen meg.
 4. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az óvoda vezetőségét (amennyiben nem áll fenn az akadályoztatás körülménye) és pótfoglalkoztatást egyeztet.
 5. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen, a kifizetett részletfizetési időszak végéig digitális oktatásra térjen át videós lecke és pdf tananyag formájában:
  5.1. Az szakkör helyszíneként szolgáló nevelési intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a helység további bérlését/használatát.
  5.2. Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  5.3. Megnövekedett rezsiárak miatti intézménybezárás esetén.
  5.4. Egyéb vis major esetén.
 6. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az óvoda vezetőségét és pót foglalkoztatást egyeztet.
 7. A szakkör idejére szervezett ideiglenes programok (pl. bábszínház, színház, kirándulás, mikulásbuli stb.) miatti hiányzásokért a szakkör üzemeltetője alapesetben nem tud kompenzációt nyújtani, de előzetes értesítés esetén igyekszünk megoldást találni a problémára. 
 8. Amennyiben a szakkör létszáma 12 fő alá csökken az üzemeltető jogosult alternatív sakk-szakköri lehetőséget felajánlani. Ennek elutasítása esetén az üzemeltető jogosult a szolgáltatást beszüntetni.
 9. A jelentkezés elküldésével a regisztrációt végző törvényes képviselő hozzájárul, hogy a sakkszakkör üzemeltetője, továbbá a vele szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület e-mailben, hírlevélben, sms-ben vagy telefonon megkereshesse Önt a sakkszakkört érintő információkkal, sakkrendszvényekkel, valamint kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
 10. Kapcsolattartás az üzemeltetővel telefonon munkanapokon 9-15 óráig, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.

info@merksakk.hu
+36/30/564-7822

Kelt: Jászberény, 2023.08.31.