Beiratkozási Feltételek

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

I. A foglalkozásokat üzemelteti:

Merk Attila Csaba egyéni vállalkozó
Sakkedző, Developement Instructor
Adószám: 79179656-1-36

vagy

Inges Zénó egyéni vállalkozó
Sakkedző, National Instructor
Adószám: 58662179-1-36

vagy

Merk István Tibor egyéni vállalkozó
Adószám: 59905921-1-36

II. Foglalkozás típusa:

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése, ideje, helye:

Heti 1*45 perc.
A foglalkozás ideje és helye az intézményben meghirdetett szórólapon és/vagy plakáton kerül ismertetésre.
Az első foglalkozás időpontjáról az iskolában kapnak felvilágosítást (plakát, szórólap, szülői értekezlet).
Őszi, téli, tavaszi szünidőben és munkaszüneti napokon a szakkör nem üzemel.
Őszi szünet: 2023. október 27 – 2023. november 6.
Téli szünet: 2023. december 20 – 2023. január 8.
Tavaszi szünet: 2024. március 28 – 2023. április 8.
Egy hónapban rendelkezésre álló foglalkozások száma: 3-5.
A szakköri foglalkozások 2024. május 31-ig üzemelnek. A tanév végén (2023. június) előzetesen meghirdetésre kerülő pótórák lehetségesek.

IV. Foglalkozás alapdíja:

Jászberényben, Hatvanban, Pásztón, Bátonyterenyény és Mátranovákon található intézményekben: 6.500 Ft/fő/hó.
Jászárokszállási intézményben: 7.000 Ft/fő/hó.
Gyöngyösi intézményekben: 7
.500 Ft/fő/hó.

A térítési díj átalánydíj. A kiszámlázott ár meghatározásakor a 2 alkalmas hónapokat 0,5 hónapnak, a 3-5 alkalmas hónapokat 1 hónapnak számoljuk. Hiányzás esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani.

V. Fizetés menete:

Készpénzzel vagy átutalással történik. Átutalás esetén az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően, készpénz esetén pedig a gyermek nevével ellátott zárt borítékban jutassák el az oktató részére a havi díjat. Az átalánydíj befizetése előzetesen esedékes. A díjfizetés határideje a tárgyhó 12. napja. Késedelmes fizetés felszólítást vonhat maga után. A nem teljesítés kizárást vonhat maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván. 

VI. Lemondás

Minden megkezdett hónap díjköteles, lemondás kizárólag e-mailben lehetséges, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig. Megkezdett hónap lemondására nincs lehetőség. Pedagógiai és üzemeltetési szempontokat figyelembe véve szeptemberi és októberi hónap lemondására nem biztosítok lehetőséget.

VII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a tanóra időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások után gyermekfelügyelet nem üzemel. A foglalkozás helyszínéül szolgáló oktatási intézménnyel történő előzetes egyeztetés esetén az oktató vállalhatja az intézményben tanuló gyermekek iskolai ügyeletből/osztálytermekből való átvételét és átadását, amennyiben a foglalkozásokra bérbe adott terem és az ügyelet egy épületben kap helyet.
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az oktató ideiglenes hiányzása esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, vagy amennyiben ez nem lehetséges a tananyagot digitális formában juttassa el a szakkör résztvevőinek.
 4. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az iskola vezetőségét és pót foglalkoztatást egyeztet.
 5. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen átszervezze foglalkozásait egy iskolán kívüli alternatív helyszínre, vagy digitális oktatásra térjen át (videós lecke és pdf tananyag formájában):
  5.1. Az szakkör helyszíneként szolgáló oktatási intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a tanterem további bérlését.
  5.2. Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  5.3. Megnövekedett rezsiárak miatti intézménybezárás esetén.
  5.4  Egyéb vis major esetén.
 6. A koronavírus helyzetre való tekintettel a szakkört kizárólag a vírus tüneteit nem hordozó, egészséges gyermek látogathatja.
 7. A szakkör idejére szervezett ideiglenes programok (pl. bábszínház, színház, kirándulás, mikulásbuli stb.) miatti hiányzásokért a szakkör üzemeltetője alapesetben nem tud kompenzációt nyújtani, de előzetes értesítés esetén igyekszünk megoldást találni a problémára. 
 8. Amennyiben a szakkör létszáma 12 fő alá csökken az üzemeltető jogosult alternatív sakk-szakköri lehetőséget felajánlani. Ennek elutasítása esetén az üzemeltető jogosult a szolgáltatást beszüntetni.
 9. A jelentkezés elküldésével a regisztrációt végző törvényes képviselő hozzájárul, hogy a sakkszakkör üzemeltetője, továbbá a vele szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület e-mailben, hírlevélben, sms-ben vagy telefonon megkereshesse Önt a sakkszakkört érintő információkkal, sakkrendszvényekkel, valamint kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
 10. Kapcsolattartás az üzemeltetővel telefonon munkanapokon 9-15 óráig, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.

info@merksakk.hu

Kelt: Jászberény, 2023.08.30.