Jelentkezés iskolai sakk-szakkörökre

Beiratkozási feltételek

 1. A foglalkozásokat üzemelteti:

Merk Attila Csaba egyéni vállalkozó

Sakkoktató, Developmental instuctor (Nemzetközi sakkedző)

Székhely: 5100 Jászberény, Toborzó utca 18.

Adószám: 79179656-1-36

Nyilvántartási szám 52877959

 1. Foglalkozás típusa:

 Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

 III. Foglalkozás ütemezése:

Heti 1*45 perc.

A szakkör időpontja és a tanfolyam hossza a szakkör helyszínéül szolgáló oktatási intézményenként változhat, melynek meghirdetése az oktatási intézményekben elhelyezett plakáton, továbbá a bemutató órákon, vagy szülői értekezleteken kiosztott szórólapon keresztül történik. Korábbi tanulók e-mailben is kapnak tájékoztatást, amennyibe korábban ehhez hozzájárultak.

 1. Foglalkozás alapdíja:

4.200 Ft/fő/hónap
A térítési díj átalánydíj, nem függ az adott hónapban rendelkezésre álló alkalmak számától.
Hiányzás esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani.

 1. Igénybe vehető kedvezmény:

16%, a sakkszakkör féléves díjának egy összegben történő kifizetése esetén.

 1. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. A havidíj befizetése előzetesen esedékes. Az e-számla/díjbekérő a tárgyhót megelőző hónap végén kerül kiküldésre. A díjfizetés határideje a tárgyhót megelőző hónap utolsó naptári napja. Késedelmes fizetés felszólítást vonhat maga után. A nem teljesítés kizárást von maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván. Minden megkezdett hónap díjköteles, lemondás kizárólag e-mailben lehetséges, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig. A második félévet 2021. január 25-ig mondhatja le díjmentesen.

VII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a tanóra időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások után gyermekfelügyelet nem üzemel. A foglalkozás helyszínéül szolgáló oktatási intézménnyel történő előzetes egyeztetés esetén az oktató vállalhatja az intézményben tanuló gyermekek iskolai ügyeletből/osztályteremből való átvételét és átadását, amennyiben a foglalkozásokra bérbe adott terem és az ügyelet egy épületben kap helyet. Szükség esetén ennek menetéről egyeztessen a sakk-szakkör üzemeltetőjével. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 2. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy elmaradó foglalkozás esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, vagy amennyiben ez nem lehetséges a tananyagot digitális formában juttassa el a szakkör résztvevőinek.
 3. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen digitális oktatásra térjen át:
  • Az szakkör helyszíneként szolgáló oktatási intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a tanterem további bérlését.
  • Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  • Egyéb vis major esetén.
 4. Hivatalos kapcsolattartás az üzemeltetővel telefonon, munkanapokon 9-15 óráig, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.

bajnoksuli@gmail.com

+36/30/564-7822

A szakköri regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével igényli, hogy gyermeke Merk Attila Csaba ev. által üzemeltetett sakk-szakkörön vegyen részt és kijelenti, hogy annak feltételeit megismerte és elfogadja. Személyes adatait három évig kezeli és tárolja Merk Attila Csaba sakkedző, egyéni vállalkozó, valamint a vele szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület (adószám: 18517099-1-09). Aláírásával hozzájárul, hogy az adatkezelő sakk-szakkörrel, kiegészítő sakk-termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint sakk-rendezvényekkel kapcsolatosan megkeresheti Önt. Adatait biztonságosan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át.